Teti Kanellopoulou

Teti Kanellopoulou

CEO Greece, V+O Communication